POLECAMY

Bez sławy i chwały. Dyscyplina w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919-1921
Edukacja przyrodnicza. W kręgu teorii i praktyki
Postawy rodzicielskie predyktorem empatii, wdzięczności i samooceny młodzieży
Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich 2
W tym osieroconym stanie. Pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku)
Teaching English to Children with Special Educational Needs
Refleksja w kształceniu językowym. Zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie
Etnia – nacjonalizm – naród. Od nowoczesności do ponowoczesności
Zazdrość, nienawiść, gniew w przestrzeni historycznej
Zazdrość, nienawiść, gniew w przestrzeni historycznej
Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania
Powszechna edukacja architektoniczna. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych
Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie
Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 1
Zdarzenia krytyczne jako czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych
Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Bach - Marcello - Telemann - Vivaldi)
Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym
W kręgu poetyckiej grupy Tylicz. Tematy i konteksty
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza
Kreowanie rzeczywistości fantastycznej w oryginale i przekładzie wybranych utworów literatury fantasy
Psychologiczne mechanizmy zdrowia młodzieży uzdolnionej muzycznie w kontekście radzenia sobie z tremą
Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego
W kręgu rodziny epok dawnych. Przemoc
Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych
Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia
Wzorcowy nauczyciel wczesnej edukacji w narracjach matek. W kierunku teorii ugruntowanej
Aktywność edukacyjna i społeczna kobiet w okresie późnej starości
Powszechna edukacja architektoniczna. Ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne
Wybrane konteksty współczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Przedsiębiorczość - neuroedukacja - międzykulturowość
Teatralne tropy rzeczywistości
Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane zagadnienia)
Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych
Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacją – konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku
Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury
Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia

Nowości

Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych

Magdalena Stoch

Monografia rozpoznaje i opisuje fenomen współczesnych grup czytelniczych działających w Krakowie i w Wieliczce na tle ewolucji praktyk lekturowych i przemian w obrębie teorii recepcji. Książka jest skierowana do osób, które dostrzegają... więcej »

cena 24,00 zł

Bez sławy i chwały. Dyscyplina w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919-1921

Remigiusz Kasprzycki

Po upływie stu lat uzasadnione jest celebrowanie triumfu w sierpniu 1920 roku i oddanie czci uczestnikom jednej z najważniejszych dla Polski wojen. Na uznanie zasługują twórcy odrodzonej armii, a także żołnierze, którzy godnie, wiernie i z...

cena 37,00 zł

Powszechna edukacja architektoniczna. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne

Dorota Wantuch-Matla
Anna Martyka
Agata Ruchlewicz-Dzianach

Publikacja jest pierwszą próbą zebrania całokształtu wiedzy i doświadczeń nad formami edukacji przestrzennej. Przedstawione spojrzenie oraz zebrany materiał są bardzo istotne dla prowadzenia dalszych działań systematyzujących praktyczny...

cena 19,00 zł

Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania

Joanna Rokita-Jaśkow
Katarzyna Nosidlak (red.)

Monografia wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu [na efektywne, a zarazem atrakcyjne rozwiązania dydaktyczne], oferując jedenaście inspirujących tekstów, w których globalnej tendencji wczesnego rozwijania dwujęzyczności lub nawet... więcej »

cena 23,00 zł

W tym osieroconym stanie. Pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku)

Urszula Kicińska

Pierwsza w Polsce monografia poświęcona przedstawieniu miejsca wdowy w społeczeństwie szlacheckim dawnej Rzeczypospolitej od końca XVII do połowy XVII wieku. Czytelnik może lepiej poznać relacje wdowy ze światem. Ukazano wdowią... więcej »

cena 48,00 zł

Okolice Zegadłowicza

Henryk Czubała
Włodzimierz Próchnicki
Katarzyna Wądolny-Tatar (red.)

Zbiorowy tom poświęcony poecie, prozaikowi, tłumaczowi, jednemu z twórców polskiego ekspresjonizmu. Praca podejmuje szereg kwestii nowych, wcześniej sygnalizowanych lub pominiętych, które zostały dopracowane, uszczegółowione, inaczej... więcej »

opracowanie Prekursor