POLECAMY

Kreowanie rzeczywistości fantastycznej w oryginale i przekładzie wybranych utworów literatury fantasy
Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego
W kręgu rodziny epok dawnych. Przemoc
Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych
Wprowadzenie do zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej
Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia
Wzorcowy nauczyciel wczesnej edukacji w narracjach matek. W kierunku teorii ugruntowanej
Aktywność edukacyjna i społeczna kobiet w okresie późnej starości
Powszechna edukacja architektoniczna. Ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne
Wybrane konteksty współczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Przedsiębiorczość - neuroedukacja - międzykulturowość
Teatralne tropy rzeczywistości
Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane zagadnienia)
Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych
Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacją – konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli
Sejm Nauczycielski i inicjatywy edukacyjne Drugiej Rzeczypospolitej
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku
Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury
Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia
Dziecko w świecie miary. Kształtowanie pojęć: długości, pola, objętości, masy, czasu i temperatury w edukacji elementarnej

Nowości

Teatralne tropy rzeczywistości

Krystyna Latawiec

Tom odwołuje się do przedstawień i tekstów dramatycznych, które w różny sposób zaistniały w polskim teatrze w trakcie ostatnich siedemdziesięciu lat. Pierwsze studium kieruje uwagę czytelnika w stronę estetyki socrealizmu oraz... więcej »

cena 20,00 zł

Kreowanie rzeczywistości fantastycznej w oryginale i przekładzie wybranych utworów literatury fantasy

Marcin Dziwisz

Opracowanie zostało poświęcone analizie oryginałów i przekładów w wybranych utworach literatury fantasy oraz ich przekładach. W przewadze są to tłumaczenia utworów Andrzeja Sapkowskiego na język rosyjski. Potencjalnymi czytelnikami... więcej »

cena 18,00 zł

Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego

Danuta Kaźmierczak

Celem książki jest identyfikacja trendów w polityce rozwoju zawodowego kadr w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego więcej »

cena 19,00 zł

Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych

Damian Gil
Andrzej Piasecki (red.)

Przedmiotem rozważań Autorów są głośne zmiany w Sądzie Najwyższym wywołane nową ustawą i jej nowelizacjami. Przedstawiciele różnych środowisk prawniczych postanowili zabrać głos w tej ważkiej kwestii i podzielić się istotnymi... więcej »

cena 18,00 zł

W kręgu rodziny epok dawnych. Przemoc

Bożena Popiołek
Agnieszka Chłosta-Sikorska
Marcin Gadocha (red.)

Książka stanowi zbiór 24 tekstów, których motywem wspólnym jest przemoc w rozmaitych odmianach. Zakres chronologiczny opracowań jest bardzo szeroki. W tomie można spotkać się z bardzo zróżnicowaną perspektywą badawczą. Część... więcej »

cena 25,00 zł

Powszechna edukacja architektoniczna. Ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne

Dorota Wantuch-Matla
Anna Martyka

Celem książki jest prześledzenie procesu rozwoju koncepcji powszechnej edukacji architektonicznej, a także zebranie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej systemowej i pozasystemowej edukacji architektonicznej w Polsce i za granicą, z myślą o...

cena 21,00 zł
opracowanie Prekursor