POLECAMY

Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Dancing Ends)
Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie
Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 1
Zdarzenia krytyczne jako czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych
Zazdrość, nienawiść, gniew w przestrzeni historycznej
Zazdrość, nienawiść, gniew w przestrzeni historycznej
Edukacja przyrodnicza. W kręgu teorii i praktyki
Postawy rodzicielskie predyktorem empatii, wdzięczności i samooceny młodzieży
Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich 2
W tym osieroconym stanie. Pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku)
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Psychologiczne mechanizmy zdrowia młodzieży uzdolnionej muzycznie w kontekście radzenia sobie z tremą
Urzędnicy miejscy Biecza do roku 1772
Minorities in the USA. Past and present
Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wokół badań nad genealogią
Minorities in the USA. Past and present
Wobec przemocy. Wychowanie – profilaktyka – wsparcie
Bez sławy i chwały. Dyscyplina w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919-1921
Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania
Powszechna edukacja architektoniczna. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych
Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Teaching English to Children with Special Educational Needs
Refleksja w kształceniu językowym. Zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie
Etnia – nacjonalizm – naród. Od nowoczesności do ponowoczesności
Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Bach - Marcello - Telemann - Vivaldi)
Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym
W kręgu poetyckiej grupy Tylicz. Tematy i konteksty
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza
Kreowanie rzeczywistości fantastycznej w oryginale i przekładzie wybranych utworów literatury fantasy
Wzornik tłoków introligatorskich Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie
Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego
W kręgu rodziny epok dawnych. Przemoc
Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych
Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia
Wzorcowy nauczyciel wczesnej edukacji w narracjach matek. W kierunku teorii ugruntowanej
Powszechna edukacja architektoniczna. Ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne
Wybrane konteksty współczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Przedsiębiorczość - neuroedukacja - międzykulturowość
Teatralne tropy rzeczywistości
Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane zagadnienia)
Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych
Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacją – konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku
Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury
Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia

Nowości

Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wokół badań nad genealogią

Przemysław Jędrzejewski
Jakub Pieczara (red.)

Zbiór artykułów opracowanych przez młodych adeptów nauki i doświadczonych badaczy oraz zawodowych genealogów, pracowników instytucji państwowych i kościelnych, firm genealogicznych oraz członków stowarzyszeń – historyków,... więcej »

cena 21,00 zł

Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Dancing Ends)

Debiutancka płyta Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pod dyrekcją Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęski. Płyta CD zawiera m.in. „Tańce Połowieckie” A. Borodina, „Taniec godzin” A. Ponchielli”ego oraz dzieło... więcej »

cena 25,00 zł

Urzędnicy miejscy Biecza do roku 1772

Marcin Gadocha

W książce omówiono ustrój Biecza od czasów średniowiecza do 1772 r. Monografia zawiera wykaz ponad 540 rajców, ławników, pisarzy, starszych cechowych oraz przebieg ich karier. Otwiera nowe możliwości do badań na społecznością tego... więcej »

cena 25,00 zł

Wobec przemocy. Wychowanie – profilaktyka – wsparcie

Dariusz Adamczyk
Wioleta Adamczyk-Bębas
Sylwester Bębas

Praca wnosi nowe spojrzenie na przemoc, chociażby w ujęciu biblijno-teologicznym, pokazuje różne aspekty w obszarze wychowawczym, porządkując zróżnicowany materiał teoretyczny. Ma zatem walory poznawcze, systematyzujące wiedzę, może być...

cena 18,00 zł

Bez sławy i chwały. Dyscyplina w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919-1921

Remigiusz Kasprzycki

Po upływie stu lat uzasadnione jest celebrowanie triumfu w sierpniu 1920 roku i oddanie czci uczestnikom jednej z najważniejszych dla Polski wojen. Na uznanie zasługują twórcy odrodzonej armii, a także żołnierze, którzy godnie, wiernie i z...

cena 37,00 zł

Wzornik tłoków introligatorskich Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie

Magdalena Koziak-Podsiadło

Wzornik jest opracowaniem zbioru tłoków introligatorskich stanowiących wyposażenie Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego, który od 1908 roku działał przy dawnym Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie. więcej »

cena 46,00 zł
opracowanie Prekursor