POLECAMY

Ocena i wspomaganie zdolności intelektualnych uczniów szkoły specjalnej
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – konteksty indywidualne i środowiskowe, t. 4.2
Kompetencje leksykalne uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce i na Litwie (studium statystyczno-kognitywne)
Edukacja przyrodnicza drogą podwyższania świadomości środowiskowej społeczeństwa
Programowanie języka w terapii logopedycznej na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących
Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej
Poetyka losu i historii
Natura – Człowiek – Kultura
Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini) w Polsce
Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability. Vol. 3
Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków z Wielkiej Brytanii. Coventry
Między rymem a Muzą
Prasa w warsztacie badawczym historyka
Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczypospolitej
iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Ewolucja, antynomie, konteksty
Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się

Nowości

Poetyka losu i historii

Kazimierz Gajda
Renata Stachura-Lupa
Katarzyna Wądolny-Tatar (red.)

Obszerny zbiór – dar pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego oraz licznych przedstawicieli świata nauki z innych ośrodków akademickich dla Profesora Tadeusza Budrewicza w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Artykuły w nim zawarte...

cena 52,00 zł

Edukacja przyrodnicza drogą podwyższania świadomości środowiskowej społeczeństwa

Alicja Walosik
Ilona Żeber-Dzikowska (red.)

W monografii przedstawiono naukowe, przyrodnicze, społeczne i pedagogiczne podstawy współczesnych działań zmierzających do zapewnienia zrównoważonego istnienia życia na Ziemi. Głównym celem jest zwrócenie uwagi na konieczność... więcej »

cena 22,00 zł

Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej

Marcin Sarna

Książka stanowi interdyscyplinarne studium, a przedstawione w niej spojrzenie na wymianę pokoleń w prozie iberoamerykańskiej z pewnością może zainteresować szerokie grono czytelników. Autor proponuje miłośnikom literatury latynoskiej... więcej »

cena 29,00 zł
opracowanie Prekursor