POLECAMY

Poetyka losu i historii
Przenicowana rzeczywistość. Świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta
Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
Objaw – znak – kod. Rozważania w kontekście prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka
Prawne aspekty świadczenia usług w Szwajcarii przez małe i średnie przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej
Spiekane kompozyty stalowe wzmacniane dwuborkiem tytanu
Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze
Pomoc postpenitencjarna w środowisku wolnościowym dla osób 60+. Przykłady oddziaływań
Dom, codzienność i święto. Przestrzeń domowa – ludzie i rzeczy. Studia historyczno-antropologiczne
Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947
Możliwości terapii i wsparcia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin
Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej
Psychoedukacja w procesie wspomagania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
Metamorfozy parlamentu westminsterskiego od połowy XVIII do końca XIX wieku
Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej
Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach
Psychologia w promowaniu zdrowia. Muzyka – sztuka – media
Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobietą z kręgów szlacheckich
Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne

Nowości

Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze

Justyna Kotowicz

W książce postanowiono spojrzeć przez pryzmat dwujęzyczności na dwa aspekty funkcjonowania dzieci głuchych, czyli na komunikację i procesy poznawcze. Oba te obszary są interesujące zarówno z punktu widzenia naukowca zajmującego się... więcej »

cena 19,00 zł

Dom, codzienność i święto. Przestrzeń domowa – ludzie i rzeczy. Studia historyczno-antropologiczne

Bożena Popiołek
Agnieszka Chłosta-Sikorska
Marcin Gadocha (red.)

Przedstawione  szkice odnoszą się do różnych definicji domu i różnej kategorii przestrzeni domowej – materialnej, duchowej, memoratywnej i kulturowej. Czytelnik znajdzie artykuły poświęcone średniowieczu, epoce nowożytnej, czasom...

cena 24,00 zł

Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne

Bożena Popiołek
Agnieszka Chłosta-Sikorska
Marcin Gadocha (red.)

Książka zawiera 24 teksty, które w szerokiej perspektywie chronologicznej odnoszą się do wieloaspektowego i trwałego pojęcia domu w kontekście codzienności i święta, akcentując ceremonie oraz tradycje rodzinne. Tom stanowi ciekawą... więcej »

cena 29,00 zł
opracowanie Prekursor