POLECAMY

Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza
Aspects of social and pedagogical work. Selected issues
Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie
Sprawczość sztuki
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Gry planszowe a wspomaganie rozwoju wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa
W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka. Współczesne glosy, echa i aplikacje
Wokół języka poetyckiego Wincentego Byrskiego. Studia ze stylistyki i lingwistyki kulturowej
Samorząd terytorialny w konstytucjach Polski XX wieku. Wybrane aspekty politologiczno-ustrojowe
Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990
U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. Podstawy teoretyczne i metodologiczne
Lewica holenderska na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej w latach 2000-2020
Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy
Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.)
Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce
Prawo – negocjacje – demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych
Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym
Refleksja w kształceniu językowym. Zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie
Urzędnicy miejscy Biecza do roku 1772
Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
Rozpraszanie wsteczne Rutherforda w cienkich warstwach magnetytu
Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku
Ojcowie pisarze i córki pisarki
Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę  we Włoszech epoki odrodzenia
Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie na przykładzie równiny nadmorskiej Fuglebergsletta
Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska
Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii w Obszarze Metropolitalnym Toronto (GTA). Determinanty, zróżnicowanie, przejawy
Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia
Place targowe i centra handlowe. Dwa oblicza współczesnego handlu w Polsce
A mazing labyrinth: John Donne’s prose in translation
Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka. Konteksty teoretyczne i praktyczne (pierwszy rok życia)
W stronę wielokulturowości. Głos Roberta Arlta w argentyńskim dyskursie tożsamościowym
 Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki, t. 3

Nowości

Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy

Ewa Młynarczyk

Czytelnik otrzymuje studium na temat jednego z najważniejszych polskich konceptów językowo-kulturowych, czyli BIEDY. Zagadnieniem tym w sposób kompleksowy dotychczas w Polsce nikt się nie zajmował. Do atutów książki należą: uwzględnienie...

cena 30,00 zł

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki, t. 3

Artur Dariusz Kubacki (red.)
Katarzyna Sowa-Bacia (red.)

Niniejsza publikacja stanowi trzecią część serii Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Podobnie jak poprzednie jest zbiorem tekstów, którym patronuje praktycyzm. Autorami artykułów są profesjonaliści w zakresie kształcenia... więcej »

cena 19,00 zł

Samorząd terytorialny w konstytucjach Polski XX wieku. Wybrane aspekty politologiczno-ustrojowe

Marek Klimek

Książka stanowi analizę podstaw samorządu terytorialnego w konstytucjach Polski XX wieku. Rodzące się koncepcje oraz ewoluowanie rozwiązań konstytucyjnych przedstawiono na tle przeobrażeń polityczno-ustrojowych. więcej »

cena 19,00 zł

Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce

Justyna Sekuła

Praca stawia sobie za cel określenie możliwości ustalenia ekwiwalentów terminów i frazeologizmów prawniczych z niemieckiego i polskiego (rozwodowego) wyroku sadowego przy odwołaniu się do pomocy tłumaczeniowych, tzn. do: słowników języka...

cena 25,00 zł

U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Mirosław Michalik
Ewa Horyń
Marceli Olma

Zebrany materiał językowy, głównie o proweniencji medycznej, wyodrębniony na podstawie kryterium tematycznego, uporządkowany został w oparciu o pewien schemat obejmujący dwie płaszczyzny: językową oraz kulturową. Omawiana leksyka... więcej »

cena 25,00 zł

Skala i mechanizmy piractwa cyfrowego wśród czeskich i polskich adolescentów w perspektywie paradygmatu ryzyka pedagogiki mediów

Łukasz Tomczyk

Monografia nie ma na celu jednoznacznej oceny piractwa w wymiarze etycznym, lecz ukazanie skali i mechanizmów piractwa wśród adolescentów reprezentujących dwa kraje z Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem wybranych mechanizmów warunkujących...

cena 28,00 zł
opracowanie Prekursor