POLECAMY

Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
W trosce o zdrowie dziecka i Twoje. Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu (FASD) – Profilaktyka
Okolica Mogiły
Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia
Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa sektora energetycznego w kontekście zrównoważonego rozwoju
Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu
Etyka w coachingu. Źródła efektywnego zarządzania
Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży w perspektywie pedagogiki mediów
Krakowskie sezony teatralne Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii Zamkow
Status partnerów społecznych w prawie pracy
Wybrane zagadnienia filozoficzne dydaktyki i pedagogiki
Natura – Człowiek – Media
Bezpieczeństwo państwa. Służby specjalne. Działania niekonwencjonalne
Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje – dwa spojrzenia
Marionnettes douloureuses. Analyse qualificative et fonctionnelle des personnages dans les drames d’Eugene lonesco
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka, t. 5
Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej
Troska o świat. Antropologia filozoficzna Hannah Arendt
Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice
Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej obrony terytorialnej Polski
Wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo dzieci w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2004–2014
Bundeswehra 1955–2030. Kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec
Kraków literacki w XIX wieku. Szkice
Działania promocyjne w kształtowaniu preferencji konsumentów
MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego
Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku
Człowiek sukcesu w państwie sukcesów. Biografia Marcela Goldmana krakowianina w Tel Awiwie

Nowości

Człowiek sukcesu w państwie sukcesów. Biografia Marcela Goldmana krakowianina w Tel Awiwie

Łukasz Tomasz Sroka

Postacią pierwszoplanową książki jest Marcel Goldman, krakowianin, który w niezwykłych okolicznościach przeżył Holokaust, a po II wojnie światowej zamieszkał w Izraelu i zajął znaczące miejsce w bankowości. Na kanwie jego życia i... więcej »

cena 40,00 zł

Natura – Człowiek – Media

Andrzej Kornaś
Katarzyna Potyrała (red.)

Celem publikacji jest przybliżenie aktualnych zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych związanych z funkcjonowaniem człowieka we współczesnym świecie w obliczu dynamicznych przemian kulturowych i technologicznych. więcej »

cena 18,00 zł

Krakowskie sezony teatralne Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii Zamkow

Krystyna Latawiec
Ewa Łubieniewska
Magdalena Sadlik

Powojenny teatr polski, mimo wszystkich ponurych uwarunkowań politycznych (a często wbrew nim) i nękających go co pewien czas kryzysów, był teatrem różnorodnym i bogatym. Monografia prezentuje wkład trzech reżyserek: Krystyny Skuszanki,...

cena 34,00 zł

Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku

Mateusz Wyżga

Autor podejmuje problem ważny, związany z przemieszczaniem się, terytorialnym i społecznym, ludności wiejskiej w warunkach znacznych ograniczeń formalnych, ciążących na ludności chłopskiej w całym badanym okresie. Wpisuje migracje... więcej »

cena 35,00 zł

Status partnerów społecznych w prawie pracy

Łucja Kobroń-Gąsiorowska

Monografia ma w zamyśle stanowić ocenę unormowań prawnych dotyczących szeroko pojętej wolności zrzeszania się partnerów społecznych, tj. pracowników i pracodawców, w prawie pracy, opartą na analizie prawa materialnego i ustrojowego.... więcej »

cena 25,00 zł

Bezpieczeństwo państwa. Służby specjalne. Działania niekonwencjonalne

Andrzej Żebrowski
Urszula Kosielińska-Grabowska (red.)

Praca zbiorowa, której autorzy podejmują kwestie bezpieczeństwa w szerokim ujęciu, wychodząc poza rozumienie go w kategoriach militarnych i politycznych. W swoich tekstach analizują także inne jego aspekty: społeczne, prawne, ekonomiczne,...

cena 26,00 zł

Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu

Barbara Kamińska-Czubała

Autorka opracowała historyczny księgozbiór obejmujący zarówno dawną książkę, jak i rękopisy, archiwalia, zbiory rycin czy obrazy Piotra Moszyńskiego. Podjęła się oceny znaczenia biblioteki w kontekście kultury romantycznej oraz... więcej »

cena 25,00 zł
opracowanie Prekursor