POLECAMY

Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej
Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej
Troska o świat. Antropologia filozoficzna Hannah Arendt
Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice
Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 1. Dzieje i rozwój
Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 2. Związki nauki ze sztuką
Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 3. Technika na łamach
Auschwitz w okowach polityki. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954 – 1970. Wybór dokumentów
Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją
Imiona zakonne karmelitanek bosych (od XVII do pierwszej połowy XX w.)
1866. Odbudowa samorządu krakowskiego – narodziny nowoczesnego Krakowa
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka, t. 5
Jerzy Giedroyc, Michał Sokolnicki. Korespondencja 1947–1960
Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach
Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich
Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947
Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze
Dom, codzienność i święto. Przestrzeń domowa – ludzie i rzeczy. Studia historyczno-antropologiczne
Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne
Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro
Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej obrony terytorialnej Polski

Nowości

Artysta w fabryce. Dwa oblicza mecenatu przemysłowego w PRL

Bernadeta Stano

Rozprawa dotyczy ważnego problemu – relacji sztuki i przemysłu w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Jest to studium z zakresu życia artystycznego, którego autorka, opierając się na obszernej kwerendzie archiwalnej i prasowej, zarówno... więcej »

cena 41,00 zł

Między propagandą a rzeczywistością. Mieszkanki Nowej Huty w latach 1956–1970

Agnieszka Chłosta-Sikorska

Autorka zarysowała portret zbiorowy kobiet żyjących w Nowej Hucie w latach 1956–1970. Ukazała szereg ciekawych informacji na temat realiów Polski w okresie, gdy I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był...

cena 34,00 zł

Auschwitz w okowach polityki. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954 – 1970. Wybór dokumentów

Piotr Trojański (wybór i oprac.)

Edycja źródłowa dokumentów archiwalnych, związanych z powołaniem do życia i funkcjonowaniem Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego (MKO) w latach 1954-1970. Wybór dokumentów i ich opracowanie zostały poprzedzone rozbudowanym wstępem...

cena 45,00 zł

Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją

Małgorzata Chrobak

Celem rozprawy jest próba monograficznego uchwycenia portretu młodego bohatera powieści o tematyce współczesnej. Autorka ukazała wybrane aspekty kondycji bohatera ówczesnej prozy, które odzwierciedlają przemiany społeczno-obyczajowe w... więcej »

cena 29,00 zł

Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice

Agnieszka Fluda-Krokos (red.)

Publikacja zawiera 22 teksty poświęcone ekslibrisowi. Ich autorami są polscy i zagraniczni badacze, kolekcjonerzy i miłośnicy proweniencji, reprezentujący różne instytucje nauki i kultury – uniwersytety, muzea, biblioteki, galerie. Prace...

cena 31,00 zł

Imiona zakonne karmelitanek bosych (od XVII do pierwszej połowy XX w.)

Ewa Zmuda

Praca stanowi oryginalne studium dokumentujące imiona zakonne karmelitanek bosych, uzupełniające wiedzę na temat nazewnictwa zakonnego i syntetyzujące wyniki wieloletnich badań prowadzonych nad tą grupą nazw własnych. Pogłębia ogólną...

cena 19,00 zł
opracowanie Prekursor