POLECAMY

Władza w późnej twórczości Piera Paola Pasoliniego (1965-1975)
Sejm Nauczycielski i inicjatywy edukacyjne Drugiej Rzeczypospolitej
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku
Szkoła polska od XVIII do XXI wieku
Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury
Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia
Dziecko w świecie miary. Kształtowanie pojęć: długości, pola, objętości, masy, czasu i temperatury w edukacji elementarnej
Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych
Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane zagadnienia)
Wprowadzenie do zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej
Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia
Wzorcowy nauczyciel wczesnej edukacji w narracjach matek. W kierunku teorii ugruntowanej
Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne
Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli
Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacją – konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem
Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku
Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu
Krakowskie sezony teatralne Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii Zamkow
Człowiek sukcesu w państwie sukcesów. Biografia Marcela Goldmana krakowianina w Tel Awiwie
Witold Adam książę Czartoryski (1822–1865)
Małżeństwo i rodzina w procesie przemian sekularyzacyjnych
Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia
(Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej
Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny. Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej i Południowej (1942–1952)
Zarządzanie zmianą. Innowacje – organizacje – bezpieczeństwo
Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie
Dynamizacja rozwoju człowieka od dzieciństwa do starości
Aktywność edukacyjna i społeczna kobiet w okresie późnej starości

Nowości

Wprowadzenie do zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej

Krzysztof Chaczko
Marek Klimek
Ewelina Zdebska (red.)

Monografia stanowi zbiór artykułów z zakresu procesu zarządzania, pomocy społecznej i pracy socjalnej. Uwrażliwia na złożoność problemów społecznych i trud poszukiwania właściwych rozwiązań. Z jej treścią powinni zapoznać się... więcej »

cena 16,00 zł

Aktywność edukacyjna i społeczna kobiet w okresie późnej starości

Katarzyna Białożyt

Autorka podjęła próbę zbadania aktywności edukacyjnej i społecznej kobiet w wieku 75–89 lat zamieszkujących aglomeracje miejskie. Problemem głównym uczyniono pytanie: „Jaka jest aktywność społeczna i edukacyjna kobiet po 75. roku... więcej »

cena 24,00 zł

Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia

Marek Klimek
Ireneusz Świtała (red.)

Książka adresowana jest do środowiska naukowego, do praktyków, jak i wszystkich, którym bliskie są zagadnienia dotyczące współczesnych problemów oraz wyzwań, jakie stoją przed polską polityką społeczną. Zebrany materiał może... więcej »

cena 19,00 zł

Wzorcowy nauczyciel wczesnej edukacji w narracjach matek. W kierunku teorii ugruntowanej

Anna Szkolak-Stępień

Monografia podejmuje problem rodzicielskiej rekonstrukcji wzorcowego nauczyciela wczesnej edukacji z zastosowaniem jakościowej strategii badawczej. Stanowi istotny wkład w rozwój teorii edukacyjnej. Książka skierowana do przedstawicieli... więcej »

cena 21,00 zł

Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych

Józefa Matejek

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu opieki i wychowania dzieci w rodzinach zastępczych, podstaw funkcjonowania tej formy opieki nad dzieckiem, sytuacji prawno-rodzinnej dzieci, ich przyszłości (usamodzielnienia), a także... więcej »

cena 16,00 zł

Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury

Jakub Kosek (red.)

Artyści i sceny… to praca interdyscyplinarna – choć z wyraźnym przechyłem w stronę analiz okołoliterackich – podejmująca różnorodną tematykę: od estetyki i performatywności, poprzez elementy historii gatunku, po wyrafinowane studia...

cena 19,00 zł
opracowanie Prekursor