POLECAMY

Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Kraków literacki w XIX wieku. Szkice
Pojęcie funkcji. Wiedza przedmiotowa nauczyciela matematyki
Działania promocyjne w kształtowaniu preferencji konsumentów
MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego
Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku
Marionnettes douloureuses. Analyse qualificative et fonctionnelle des personnages dans les drames d’Eugene lonesco
Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje – dwa spojrzenia
W trosce o zdrowie dziecka i Twoje. Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu (FASD) – Profilaktyka
Bundeswehra 1955–2030. Kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec
Edukacja obywatelska w Polsce po 1989 roku i rola organizacji obywatelskich
Wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo dzieci w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2004–2014
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka, t. 5
Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej
Troska o świat. Antropologia filozoficzna Hannah Arendt
Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice
Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją
Imiona zakonne karmelitanek bosych (od XVII do pierwszej połowy XX w.)
Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej obrony terytorialnej Polski
Bezpieczeństwo ekologiczne

Nowości

Wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo dzieci w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2004–2014

Klaudia Cenda-Miedzińska

Zagadnienie dotyczące statusu dzieci, osób w zasadzie bezbronnych, budzi szczególne emocje. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, iż nie pominięto naruszeń praw przez żadną ze stron konfliktu. Autorka wskazuje także na zagrożenia...

cena 34,00 zł

Bundeswehra 1955–2030. Kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec

Agnieszka Polończyk

Monografia poświęcona jest problematyce kultury organizacji, jaką są siły zbrojne Niemiec. Autorka interesuje się Bundeswehrą od czasu jej utworzenia, przez czasy współczesne, aż do prognozowanych lat 30. XXI wieku, jej szeroko... więcej »

cena 25,00 zł

Kraków literacki w XIX wieku. Szkice

Tadeusz Budrewicz
Renata Stachura-Lupa

Autorzy pokazują, jak toczył się literacki (poetycki) dyskurs lokalny, jak przemieniał się język i ideowe obszary literatury. Analizują twórczość przede wszystkim pisarzy urodzonych w latach trzydziestych i czterdziestych (Ludwika... więcej »

cena 29,00 zł

Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku

Mateusz Wyżga

Autor podejmuje problem ważny, związany z przemieszczaniem się, terytorialnym i społecznym, ludności wiejskiej w warunkach znacznych ograniczeń formalnych, ciążących na ludności chłopskiej w całym badanym okresie. Wpisuje migracje... więcej »

cena 35,00 zł

Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje – dwa spojrzenia

Dominika Sozańska

Książka ta jest odpowiedzią na pytanie, jakie są podobieństwa i różnice w programach proponowanych przez współczesne partie socjaldemokratyczne i katolicką naukę społeczną oraz dlaczego tak odmienne na pierwszy rzut oka doktryny... więcej »

cena 19,00 zł

W trosce o zdrowie dziecka i Twoje. Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu (FASD) – Profilaktyka

Marek Banach
Józefa Matejek

Autorzy monografii w sposób obszerny przedstawili problematykę FAS, a także częściowo FASD. Podjęty temat jest niezwykle ważny, gdyż spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych jest bardzo szerokie. Książka będzie stanowić...

cena 21,00 zł
opracowanie Prekursor