POLECAMY

Wokół mediacji i porozumień procesowych w postępowaniu karnym
Próchnica
Irlandia na pomoc! Irlandia na pomoc Polsce! William Smith O’Brien i kwestia polska
Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim
Z pamięci dziecka. Aktion Saybusch – relacje źródłowe Polaków wysiedlonych z Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej
Możliwości wykorzystania koncepcji relacji pedagogicznej Maxa van Manena w teorii wychowania, t. 1
Psychologia agresji na jawie i w marzeniach sennych
Izba Handlowa i Przemysłowa we Lwowie (1850-1918). Instytucja i ludzie
Wyzwania komunikacji międzykulturowej – obszary współdziałania i  wymiany
Swobodne wypowiedzi uczniowskie w kształceniu literacko-kulturowym
Język „okrągły jak pomarańcza”… Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin
Hotelarstwo unikatowe w Polsce. Uwarunkowania rozwoju
 Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki, t. 3
Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana
Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych
Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej
Węzłowe problemy mediacji w sprawach cywilnych
Małżeństwo – miłość – prokreacja. Ku wychowaniu do odpowiedzialności
Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. Wyzwania - profilaktyka - wychowanie
Przygotowanie do samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w biegu życia
Inkluzja symetryczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz młodzieży studiującej
Kultura literacka i artystyczna na łamach „Przekroju” Mariana Eilego. T. 1: Twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945–1948
Ingardenowskie tropy w edukacji. W hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku
Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego
Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Zmiany w Tatrach - zagrożenia istniejące i potencjalne
Internet a niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia
Imaginautka zaangażowana. Twórczość i biografia Doroty Terakowskiej z perspektywy XXI wieku
Gamification for engagement with language learning tasks
Men, Nature & Morals
Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 2
Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku
Lewica holenderska na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej w latach 2000-2020
A mazing labyrinth: John Donne’s prose in translation
Place targowe i centra handlowe. Dwa oblicza współczesnego handlu w Polsce
Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia
Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii w Obszarze Metropolitalnym Toronto (GTA). Determinanty, zróżnicowanie, przejawy
Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska
Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie na przykładzie równiny nadmorskiej Fuglebergsletta
Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę  we Włoszech epoki odrodzenia
Ojcowie pisarze i córki pisarki
Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku
Rozpraszanie wsteczne Rutherforda w cienkich warstwach magnetytu
Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
Urzędnicy miejscy Biecza do roku 1772
Refleksja w kształceniu językowym. Zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie
Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym
Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka. Konteksty teoretyczne i praktyczne (pierwszy rok życia)
W stronę wielokulturowości. Głos Roberta Arlta w argentyńskim dyskursie tożsamościowym
Prawo – negocjacje – demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych
U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. Podstawy teoretyczne i metodologiczne
Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990
Samorząd terytorialny w konstytucjach Polski XX wieku. Wybrane aspekty politologiczno-ustrojowe
Wokół języka poetyckiego Wincentego Byrskiego. Studia ze stylistyki i lingwistyki kulturowej
W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka. Współczesne glosy, echa i aplikacje
Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa
Gry planszowe a wspomaganie rozwoju wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Sprawczość sztuki
Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie
Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
Aspects of social and pedagogical work. Selected issues
Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.)
Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza

Nowości

Przygotowanie do samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w biegu życia

Maria Kościółek
Danuta Wolska

Monografia wnosi nowe elementy do naszej dotychczasowej wiedzy o osobach z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, możliwościach i sposobach kształtowania ich samodzielności w życiu codziennym. Książka jest bardzo wartościowym i...

cena 21,00 zł

Wokół mediacji i porozumień procesowych w postępowaniu karnym

Damian Gil (red.)

Autorzy m.in. poruszyli takie zagadnienia jak: sprzeciw pokrzywdzonego na skazanie bez rozprawy, kosztów mediacji, zabezpieczenia praw pokrzywdzonego w trybach konsensualnych; zakres dopuszczalnej ingerencji organu procesowego w treść wniosku o...

cena 19,00 zł

Węzłowe problemy mediacji w sprawach cywilnych

Adam Pązik (red.)

Autorzy ukazali istotę mediacji cywilnej i liczne węzłowe problemy, związane ze stosowaniem regulacji prawnych w praktyce sądów i samych mediatorów. Na szczególną uwagę zasługują teksty traktujące o: przeszkodach na drodze... więcej »

cena 19,00 zł

Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. Wyzwania - profilaktyka - wychowanie

Dariusz Adamczyk
Wioleta Adamczyk-Bębas
Sylwester Bębas

Publikacja jest ciekawym ujęciem tematyki związanej z problemami i funkcjonowaniem dziecka oraz młodego człowieka w cyberprzestrzeni. Podjęta przez autorów problematyka jest szczególnie ważna we współczesnym świecie z racji pedagogicznych...

cena 21,00 zł

Kultura literacka i artystyczna na łamach „Przekroju” Mariana Eilego. T. 1: Twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945–1948

Wanda Matras-Mastalerz

„Przekrój” był jednym z ciekawszych i najbardziej poczytnych tygodników w Polsce ukazujących się po II wojnie światowej. Przedmiotem I tomu monografii stała się analiza zawartości numerów pisma Mariana Eilego z lat 1945-1948, ze... więcej »

cena 40,00 zł

Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego

Magdalena Madeja
Karolina Smętkiewicz

Opracowanie ma charakter studium przypadku i odnosi się do badania wieloaspektowych przemian, które dokonały się na Zabłociu po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tych z lat współczesnych, zachodzących pod wpływem podjętych... więcej »

cena 39,00 zł
opracowanie Prekursor