POLECAMY

Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Bach - Marcello - Telemann - Vivaldi)
Etnia – nacjonalizm – naród. Od nowoczesności do ponowoczesności
Refleksja w kształceniu językowym. Zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie
Teaching English to Children with Special Educational Needs
Stosunek nauczycieli i rodziców do zmian we wczesnej edukacji w Polsce na przykładzie reformy wprowadzającej obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego z 7. do 6. roku życia
Okolice Zegadłowicza
W tym osieroconym stanie. Pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku)
Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich 2
Postawy rodzicielskie predyktorem empatii, wdzięczności i samooceny młodzieży
Edukacja przyrodnicza. W kręgu teorii i praktyki
Zazdrość, nienawiść, gniew w przestrzeni historycznej
Zazdrość, nienawiść, gniew w przestrzeni historycznej
Zdarzenia krytyczne jako czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych
Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 1
Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Psychologiczne mechanizmy zdrowia młodzieży uzdolnionej muzycznie w kontekście radzenia sobie z tremą
Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym
W kręgu poetyckiej grupy Tylicz. Tematy i konteksty
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza
Kreowanie rzeczywistości fantastycznej w oryginale i przekładzie wybranych utworów literatury fantasy
Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego
W kręgu rodziny epok dawnych. Przemoc
Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych
Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia
Wzorcowy nauczyciel wczesnej edukacji w narracjach matek. W kierunku teorii ugruntowanej
Aktywność edukacyjna i społeczna kobiet w okresie późnej starości
Powszechna edukacja architektoniczna. Ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne
Wybrane konteksty współczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Przedsiębiorczość - neuroedukacja - międzykulturowość
Teatralne tropy rzeczywistości
Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane zagadnienia)
Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych
Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacją – konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli
Sejm Nauczycielski i inicjatywy edukacyjne Drugiej Rzeczypospolitej
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku
Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury
Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia

Nowości

W tym osieroconym stanie. Pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku)

Urszula Kicińska

Pierwsza w Polsce monografia poświęcona przedstawieniu miejsca wdowy w społeczeństwie szlacheckim dawnej Rzeczypospolitej od końca XVII do połowy XVII wieku. Czytelnik może lepiej poznać relacje wdowy ze światem. Ukazano wdowią... więcej »

cena 48,00 zł

Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie

Monika Mazur-Bubak

Autorka zbadała genealogię i istotę nowoczesnego paradygmatu wojny w liberalnej demokracji. W tym celu zrekonstruowała koncepcje i definicje wojny funkcjonujące w filozofii od starożytności do nowoczesności, a także opisała różne... więcej »

cena 25,00 zł

Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej

Magdalena Puda-Blokesz

Monografia jest poświęcona kwestii nazewnictwa. Zakres badań został ograniczony do nazw ze sfery usług typowo pogrzebowych i powiązanych z pogrzebami, w których wystąpiły elementy nawiązujące do mitologii. Celem książki jest ustalenie...

cena 25,00 zł

Psychologiczne mechanizmy zdrowia młodzieży uzdolnionej muzycznie w kontekście radzenia sobie z tremą

Patrycja Curyło-Sikora

Celem podjętych w niniejszej książce analiz teoretyczno‑empirycznych jest ukazanie tremy w perspektywie psychologii zdrowia i w konsekwencji znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie psychologiczne mechanizmy sprzyjają zdrowiu młodzieży... więcej »

cena 24,00 zł

Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV

Barbara Kurowska
Kinga Łapot-Dzierwa (red.)

Monografia Kultura – Sztuka – Edukacja jest czwartym tomem w serii dotyczącej kultury i sztuki przedstawianych w perspektywie szeroko pojętej edukacji. Po raz kolejny naukowcy, nauczyciele oraz osoby związane z szeroko rozumianą kulturą,...

cena 25,00 zł

Okolice Zegadłowicza

Henryk Czubała
Włodzimierz Próchnicki
Katarzyna Wądolny-Tatar (red.)

Zbiorowy tom poświęcony poecie, prozaikowi, tłumaczowi, jednemu z twórców polskiego ekspresjonizmu. Praca podejmuje szereg kwestii nowych, wcześniej sygnalizowanych lub pominiętych, które zostały dopracowane, uszczegółowione, inaczej... więcej »

cena 50,00 zł
opracowanie Prekursor