POLECAMY

Poetyka losu i historii
Objaw – znak – kod. Rozważania w kontekście prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka
Prawne aspekty świadczenia usług w Szwajcarii przez małe i średnie przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej
Spiekane kompozyty stalowe wzmacniane dwuborkiem tytanu
Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze
Pomoc postpenitencjarna w środowisku wolnościowym dla osób 60+. Przykłady oddziaływań
Dom, codzienność i święto. Przestrzeń domowa – ludzie i rzeczy. Studia historyczno-antropologiczne
Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne
Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach
Jerzy Giedroyc, Michał Sokolnicki. Korespondencja 1947–1960
Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
Przenicowana rzeczywistość. Świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta
Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947
Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej
Psychoedukacja w procesie wspomagania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
Metamorfozy parlamentu westminsterskiego od połowy XVIII do końca XIX wieku
Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej
Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach
Psychologia w promowaniu zdrowia. Muzyka – sztuka – media
Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich
Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Możliwości terapii i wsparcia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin
Emigranci czy współcześni nomadzi? Socjologiczny obraz Polaków w Austrii
opracowanie Prekursor