POLECAMY

Aksjologiczne orientacje wychowania
Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wokół badań nad genealogią
Wobec przemocy. Wychowanie – profilaktyka – wsparcie
Wzornik tłoków introligatorskich Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie
Bez sławy i chwały. Dyscyplina w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919-1921
Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania
Powszechna edukacja architektoniczna. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych
Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Psychologiczne mechanizmy zdrowia młodzieży uzdolnionej muzycznie w kontekście radzenia sobie z tremą
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie
Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 1
Zdarzenia krytyczne jako czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych
Minorities in the USA. Past and present
Urzędnicy miejscy Biecza do roku 1772
Successi tragici et amorosi di Silvio et Ascanio Corona. Né cronaca, né novella: ipotesi per un genere moderno a fine Seicento
Kompetencje społeczne studentów ratownictwa medycznego - kształtowanie, ewaluacja i walidacja
Karl Jaspers. Filozofia wieczysta - filozofia czasu
Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę  we Włoszech epoki odrodzenia
Ojcowie pisarze i córki pisarki
Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku
Rozpraszanie wsteczne Rutherforda w cienkich warstwach magnetytu
Wojna dronów. Militarne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych
Język polski – między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Rola specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Polsce
Portraits de femmes dans la prose narrative de Jules Barbey d’Aurevilly
Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Dancing Ends)
Zazdrość, nienawiść, gniew w przestrzeni historycznej
Edukacja przyrodnicza. W kręgu teorii i praktyki
Postawy rodzicielskie predyktorem empatii, wdzięczności i samooceny młodzieży
Kreowanie rzeczywistości fantastycznej w oryginale i przekładzie wybranych utworów literatury fantasy
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza
W kręgu poetyckiej grupy Tylicz. Tematy i konteksty
Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym
Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Bach - Marcello - Telemann - Vivaldi)
Etnia – nacjonalizm – naród. Od nowoczesności do ponowoczesności
Refleksja w kształceniu językowym. Zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie
Teaching English to Children with Special Educational Needs
W tym osieroconym stanie. Pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku)
Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich 2
Konkursy pamiętnikarskie w pedeutologii. Tradycje - tendencje - perspektywy badań
Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego
W kręgu rodziny epok dawnych. Przemoc
Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych
Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia
Wzorcowy nauczyciel wczesnej edukacji w narracjach matek. W kierunku teorii ugruntowanej
Powszechna edukacja architektoniczna. Ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne
Wybrane konteksty współczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Przedsiębiorczość - neuroedukacja - międzykulturowość
Teatralne tropy rzeczywistości
Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane zagadnienia)
Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych
Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku
Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury
Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia

Nowości

Ojcowie pisarze i córki pisarki

Tadeusz Budrewicz

Książka w sposób kompleksowy ukazuje sieć różnorodnych relacji pomiędzy pisarzami ojcami a ich córkami uprawiającymi również niwę literacką. Autor zrekonstruował sieć różnorodnych biografii, odtwarzając losy siedmiu ojców pisarzy...

cena 29,00 zł

Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę we Włoszech epoki odrodzenia

Alessandro Campi

Książka to trzecie zagraniczne wydanie dzieła poświęconego zagadnieniu spisków w traktatach politycznych Niccolò Machiavellego. Jest ono rezultatem działalności badawczej Zespołu "Italian Studies" na Uniwersytecie Pedagogicznym. To... więcej »

cena 24,00 zł

Kompetencje społeczne studentów ratownictwa medycznego - kształtowanie, ewaluacja i walidacja

Katarzyna Potyrała
Barbara Seweryn

Autorki szczegółowo i syntetycznie wskazały najskuteczniejsze formy nauczania oraz egzaminowania wybranych efektów kształcenia w procesie przygotowywania studentów do zawodu ratownika medycznego. Zaproponowały przykładowe konspekty zajęć...

cena 24,00 zł

Aksjologiczne orientacje wychowania

Dariusz Adamczyk
Małgorzata Kaleta-Witusiak

Zawarte w książce konteksty pedagogiczne, filozoficzne, teologiczne, psychologiczne – wzajemnie się dopełniają, tworząc interesującą całość. Nie sposób bowiem patrzeć na kwestie wychowania tylko w ujęciu pedagogiki, niezbędne są...

cena 19,00 zł

Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku

Monika Płaziak
Anna Irena Szymańska

Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania i rozwoju współczesnej Nowej Huty. Opracowanie ma charakter przede wszystkim empiryczny, jest efektem pogłębionych analiz przestrzennych, funkcjonalnych oraz społeczno-ekonomicznych,... więcej »

cena 19,00 zł
opracowanie Prekursor