POLECAMY

Kraków literacki w XIX wieku. Szkice
Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV–XVIII wieku
Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie
Dynamizacja rozwoju człowieka od dzieciństwa do starości
Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem
Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacją – konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli
Władza w późnej twórczości Piera Paola Pasoliniego (1965-1975)
Sejm Nauczycielski i inicjatywy edukacyjne Drugiej Rzeczypospolitej
Zarządzanie zmianą. Innowacje – organizacje – bezpieczeństwo
Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny. Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej i Południowej (1942–1952)
Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku
Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu
Krakowskie sezony teatralne Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii Zamkow
Człowiek sukcesu w państwie sukcesów. Biografia Marcela Goldmana krakowianina w Tel Awiwie
Witold Adam książę Czartoryski (1822–1865)
Małżeństwo i rodzina w procesie przemian sekularyzacyjnych
Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia
(Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku

Nowości

Ideał kobiety angielskiego renesansu w świetle XVI-wiecznej literatury parenetycznej

Natalia Giza

Autorka omawia szczegółowo literaturę angielską XVI w., w której wiele dzieł poświęconych jest kobiecie i jej roli w życiu społecznym i politycznym tego wieku. więcej »

cena 21,00 zł

Przymierze ze światem. O twórczości Zofii Żurakowskiej

Zofia Budrewicz

Twórczość Zofii Żurakowskiej od dawna zasługiwała na przypomnienie i uwagę wszystkich zainteresowanych literaturą przeznaczoną dla młodego odbiorcy, a także kulturą literacką dwudziestolecia międzywojennego. więcej »

cena 26,00 zł

Dynamika współczesności

Dorota Czakon-Tralski
Piotr Stawiński (red.)

Zamieszczone w tomie teksty dotyczą struktur państwa (Polski i Białorusi), węziej kwestii duchowości, postaw religijnych młodzieży studenckiej i rodziny, seksualności, dysfunkcji w relacjach społecznych, sytuacji osób dotkniętych skutkami...

cena 19,00 zł

„Miastu wierni”. Zapomniani literaci Krakowa (1898–1939)

Magdalena Sadlik

Autorka nie tylko rekonstruuje biografie trzech autorów (Konstantego Krumłowskiego, Edmunda Biedera i Józefa Wiśniowskiego) i przybliża ich najważniejsze utwory, lecz także poszerza formułę krakowskiego modernizmu o zjawiska... więcej »

cena 19,00 zł

Aktywny zawodowo nauczyciel i jego poczucie jakości życia. Wybrane aspekty

Olga Wyżga

Książka powinna zainteresować zarówno pedagogów pracy, jak i pedeutologów, stanowi bowiem solidne studium dotyczące jakości życia nauczycieli, którzy w obecnych czasach uwikłani są w różnego rodzaju dylematy. więcej »

cena 17,00 zł

Tradycja kijowsko-mohylańska w kulturze rosyjskiej przełomu XVII i XVIII wieku. Pisma i działalność Dymitra Tuptały i Teofana Prokopowicza

Mikołaj Stanisław Mazuś

Monografia stanowi próbę zaprezentowania piśmiennictwa oraz działalności Dymitra Tuptały (1651–1709) i Teofana Prokopowicza (1681–1736) – dwóch wybitnych hierarchów Cerkwi prawosławnej, pisarzy, myślicieli, wychowanków uczelni... więcej »

cena 21,00 zł
opracowanie Prekursor