POLECAMY

Fantastycznie obecne. Anglojęzyczne bestsellerowe cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej
Rozumieć chaos. Rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej
Poziom życia Romów w województwie małopolskim
Wielki Głód w Irlandii 1845−1852 w świetle prasy angielskiej
Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989
Kultura – sztuka – edukacja. Tom II
Edukacja uczniów romskich w województwie małopolskim
Współczesne modele uprzemysłowienia a kształtowanie się struktur społecznych i gospodarczych. Poziom międzynarodowy, regionalny, lokalny
Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich
Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana
Otiorhynchini (Coleoptera: Curculionidae) Polski. Zróżnicowanie i klasyfikacja zasięgów
Zrozumieć emocje. Perspektywy poznawcze i psychospołeczne
Bezołowiowe tytaniany ferroelektryczne
Widziałam i pisałam. Pamiętnik niesłyszącej sybiraczki.
Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice
Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe
Przestrzeń aksjologiczna w wybranych podręcznikach gimnazjalnych do kształcenia literacko-kulturowego (1999-2005)
Obywatel w społeczeństwie sieci. Warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie

Nowości

Współczesne modele uprzemysłowienia a kształtowanie się struktur społecznych i gospodarczych. Poziom międzynarodowy, regionalny, lokalny

Krzysztof Wiedermann

Głównym celem pracy jest określenie współczesnej roli przemysłu w rozwoju społecznym i gospodarczym różnej skali układów przestrzennych oraz w kształtowaniu współczesnych społeczeństw bazujących na gospodarce opartej na wiedzy.... więcej »

cena 42,00 zł

Obywatel w społeczeństwie sieci. Warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie

Justyna Wojniak

Przedmiotem monografii są zagadnienia dotyczące roli, pozycji i koncepcji obywatela w ponowoczesnym świecie oraz warunki, w jakich współcześnie mamy do czynienia ze zjawiskiem społecznej partycypacji. Punktem wyjścia do tego typu aktywności...

cena 23,00 zł

Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich

Halina Chodurska
Aurelia Kotkiewicz (red.)

Wieloautorska monografia dokumentuje barwny i różnorodny obraz współczesnej filologii – badań w zakresie literatury, języka, a po części także i glottodydaktyki. Autorzy opracowania obracają się w kręgu problematyki dziejów i... więcej »

cena 36,00 zł
opracowanie Prekursor