POLECAMY

Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim
Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego
Ingardenowskie tropy w edukacji. W hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku
Kultura literacka i artystyczna na łamach „Przekroju” Mariana Eilego. T. 1: Twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945–1948
Inkluzja symetryczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz młodzieży studiującej
Przygotowanie do samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w biegu życia
Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. Wyzwania - profilaktyka - wychowanie
Małżeństwo – miłość – prokreacja. Ku wychowaniu do odpowiedzialności
Węzłowe problemy mediacji w sprawach cywilnych
Wokół mediacji i porozumień procesowych w postępowaniu karnym
Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Zmiany w Tatrach - zagrożenia istniejące i potencjalne
Internet a niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia
Irlandia na pomoc! Irlandia na pomoc Polsce! William Smith O’Brien i kwestia polska
Próchnica
Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana
Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych
Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej
Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 2
Men, Nature & Morals
Gamification for engagement with language learning tasks
Imaginautka zaangażowana. Twórczość i biografia Doroty Terakowskiej z perspektywy XXI wieku
Galicyjskie drogi ku niepodległości
Teatralia znane i nieznane
Maria z Grocholskich księżna Witoldowa Czartoryska
Educational, economic, and environmental impacts of  wind energy resources
Electromagneting modelling of the optical system
Sedimentation of non-grain suspensions in lamella settling tanks
Technology of efficient wind energy utylization
The research of thickening techniques of coal suspension sedimentation process
Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu bezpieczeństwa międzynarodowego
The core of thermodynamics
The core of thermodynamics
Konsumpcjonizm - ubóstwo - korupcja. W trosce o humanizację życia społeczno-gospodarczego
Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej
Tolerancja i jej oblicza. Tom 1
Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej
Dysfunkcjonalność rodziny. Wychowanie - profilaktyka - wsparcie
Literackie miejsca peryferyjne
Słowacki - teatr i sen. Romantyczne postscriptum

26 zł" alt="\"Chciwiec nowych wrażeń\". Wacław Gąsiorowski nieznany" onclick="location.href = '/970/Chciwiec-nowych-wrazen-Waclaw-Gasiorowski-nieznany.html'" style="cursor:pointer;" />
Świat przestawiony. Rekonfiguracje przestrzeni pamięci krakowskiego Kazimierza
Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Wybrane aspekty
Wybrane zagadnienia komunikacji w negocjacjach. Ujęcie praktyczne
Quality of life with developmental dyslexia
Determinanty ekonomiczne bezpieczeństwa energetycznego od ery węglowej do energetyki obywatelskiej
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza
Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia
Place targowe i centra handlowe. Dwa oblicza współczesnego handlu w Polsce
A mazing labyrinth: John Donne’s prose in translation
Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka. Konteksty teoretyczne i praktyczne (pierwszy rok życia)
W stronę wielokulturowości. Głos Roberta Arlta w argentyńskim dyskursie tożsamościowym
Prawo – negocjacje – demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych
Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce
Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.)
Aspects of social and pedagogical work. Selected issues
Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii w Obszarze Metropolitalnym Toronto (GTA). Determinanty, zróżnicowanie, przejawy
Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska
Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym
Refleksja w kształceniu językowym. Zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie
Urzędnicy miejscy Biecza do roku 1772
Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
Rozpraszanie wsteczne Rutherforda w cienkich warstwach magnetytu
Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku
Ojcowie pisarze i córki pisarki
Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę  we Włoszech epoki odrodzenia
Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie na przykładzie równiny nadmorskiej Fuglebergsletta
Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie
Sprawczość sztuki
Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy
 Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki, t. 3
Hotelarstwo unikatowe w Polsce. Uwarunkowania rozwoju
Język „okrągły jak pomarańcza”… Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin
Swobodne wypowiedzi uczniowskie w kształceniu literacko-kulturowym
Wyzwania komunikacji międzykulturowej – obszary współdziałania i  wymiany
Izba Handlowa i Przemysłowa we Lwowie (1850-1918). Instytucja i ludzie
Psychologia agresji na jawie i w marzeniach sennych
Możliwości wykorzystania koncepcji relacji pedagogicznej Maxa van Manena w teorii wychowania, t. 1
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Gry planszowe a wspomaganie rozwoju wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa
W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka. Współczesne glosy, echa i aplikacje
Samorząd terytorialny w konstytucjach Polski XX wieku. Wybrane aspekty politologiczno-ustrojowe
Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990
U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. Podstawy teoretyczne i metodologiczne
Lewica holenderska na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej w latach 2000-2020
Z pamięci dziecka. Aktion Saybusch – relacje źródłowe Polaków wysiedlonych z Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej

Nowości

Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Wybrane aspekty

Mateusz Szast (red.)
Bogdan Więckiewicz (red.)

Praca stanowi zbiór ośmiu artykułów, z ­których większość prezentuje wybrane zagadnienia w­ ujęciu teoretycznym, a­ dwa stanowią ściśle empiryczny materiał, powstały na podstawie­ przeprowadzonych badań. Zakres tematyczny obejmuje...

cena 25,00 zł

Wybrane zagadnienia komunikacji w negocjacjach. Ujęcie praktyczne

Mateusz Szast

Książka traktuje o komunikacyjnych aspektach negocjacji z praktycznego punktu widzenia. Stanowi ona pokłosie elementów praktycznych, które Autor wykorzystuje podczas negocjacji, a także w swojej pracy naukowej, przekazując nie tylko wiedzę...

cena 25,00 zł

Quality of life with developmental dyslexia

Ireneusz Świtała
Magdalena Grochowalska
Dorota Bronk

Publikacja skupia się na efektach terapeutycznych, skuteczności poszczególnych metod i technik oraz roli nauczycieli we wspieraniu uczniów. Analizie poddano także rolę rodziców w procesie pomocy dzieciom cierpiącym na... więcej »

cena 25,00 zł

Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu bezpieczeństwa międzynarodowego

Rafał Kopeć

Przedmiotem pracy jest militaryzacja kosmosu rozumiana jako wykorzystanie przestrzeni kosmicznej do celów militarnych. Militarny wymiar zastosowań kosmicznych to kwestia istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego w wymiarze zewnętrznym....

cena 40,00 zł

Determinanty ekonomiczne bezpieczeństwa energetycznego od ery węglowej do energetyki obywatelskiej

Joanna Popławska
Justyna Rokitowska
Aleksander Wasiuta

Autorzy analizują zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego z perspektywy ekonomicznej, technicznej i społecznej, stosując podejście interdyscyplinarne, konieczne w ramach przedstawiania bilansu energetycznego państwa czy szeregu... więcej »

cena 19,00 zł
opracowanie Prekursor