POLECAMY

Poetyka losu i historii
Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach
Po latach traumy. Psychologiczne następstwa represji politycznych w Polsce w latach 1944–1956
Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej
Psychologia w promowaniu zdrowia. Muzyka – sztuka – media
Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobietą z kręgów szlacheckich
Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Możliwości terapii i wsparcia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin
Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947
E-learning akademicki. Perspektywa humanistyczna
Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920–1939
Inny w edukacji i kulturze regionu
Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej
Psychoedukacja w procesie wspomagania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
Metamorfozy parlamentu westminsterskiego od połowy XVIII do końca XIX wieku
Językowy obraz konfliktów w tekstach rosyjskojęzycznych (1997–2009)
Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej
Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej
Motywy autobiograficzne w twórczości Janoscha
Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach
Przenicowana rzeczywistość. Świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta

Nowości

Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży

Tadeusz Budrewicz
Magdalena Sadlik

Niniejsza monografia to interesująca opowieść o XIX-wiecznych peregrynacjach. Autorzy odkrywają przed Czytelnikiem barwny, wieloaspektowy obraz polskiej kultury końca XIX stulecia. Starannie rekonstruowane okoliczności towarzyszące wojażom...

cena 28,00 zł

Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947

Józef Łaptos

UNRRA – wojenne dziecko Narodów Zjednoczonych, zwiastun nowych lepszych czasów, trwałego pokoju i nowego porządku światowego. Miała za zadanie leczyć rany świata, poprzez solidarną pomoc w odbudowie infrastruktury ekonomicznej do stopnia...

cena 39,00 zł

Przenicowana rzeczywistość. Świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta

Rafał Abramciów
Joanna Mysona Byrska

W polskiej literaturze naukowej na temat konsumpcji nie mamy zbyt wielu prac napisanych z perspektywy filozoficznej i etycznej. Praca sytuuje zjawisko konsumpcji w kontekście jednej z najgłębszych koncepcji etycznych wszech czasów – etyce... więcej »

cena 19,00 zł
opracowanie Prekursor