POLECAMY

Wychowanie religijne. Rozwój - dojrzałość - świętość
Problemy i wyzwania współczesnych rodzin
Wprowadzenie do etyki pracy społecznej. Studium społeczno-pedagogiczne – odniesienia do naukowego dorobku Heleny Radlińskiej
Komunikacja międzykulturowa poprzez czas, przestrzeń i kulturę
Rzecz jako znak, nośnik pamięci, świadek. Reprezentacje i konstrukty w literaturze, kulturze, języku
Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa
Stanisław Czycz. Za bramą gasnącego sierpnia
Macierzyństwo. Studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich
Polityka - wojskowość - bezpieczeństwo. Księga jubileuszowa z okazji  40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego
L’intensité dans le contexte du vague linguistique dans le langage du droit français et polonais. Étude contrastive
Z dziejów flot wojennych. Od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów
Sztuka wobec metafizyki. Postawy i strategie lat 2000-2020
Wypalenie zawodowe pedagogów specjalnych
Wszyscy ludzie Elżbiety Sieniawskiej. Urzędnicy, oficjaliści dworscy, rzemieślnicy, kupcy i artyści kasztelanowej krakowskiej
Działalność duszpasterska wśród ludności ewakuowanej z ZSRS (1942-1952)
Rozprawa o Metodzie
Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczości
Perspektywa fenomenologiczna w badaniu zagadnień matematycznych
Unia Europejska i Chiny wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Trendy – wyzwania – perspektywy
Moja Lodoïska
Kreowanie świata w rosyjskojęzycznych tekstach prasowych o konflikcie w Donbasie na materiale gazet rosyjskich i ukraińskich
Od rymu do wiersza. Refleksja nad poezją dla dzieci w drugiej połowie XX  i XXI wieku
Kultura prawna w obliczu wojny. Perspektywa studentek i studentów Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji UP w Krakowie
Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacją w środowisku rodzinnym
Karl Jaspers: filozofia wolności
Przyroda i dydaktyka
Dwanaście kroków ku pełni rozwoju
Macierzyństwo. Studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich
Jeszcze o równaniach i nierównościach funkcyjnych w matematyce szkolnej
Myśl jako system
Determinanty ekonomiczne bezpieczeństwa energetycznego od ery węglowej do energetyki obywatelskiej
Konsumpcjonizm - ubóstwo - korupcja. W trosce o humanizację życia społeczno-gospodarczego
The core of thermodynamics
Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu bezpieczeństwa międzynarodowego
The research of thickening techniques of coal suspension sedimentation process
Technology of efficient wind energy utylization
Wyzwania komunikacji międzykulturowej – obszary współdziałania i  wymiany
Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku
Użytkowanie motocykli i motorowerów w Polsce. Charakterystyka zjawiska oraz uwarunkowania rozwoju
Wybrane zagadnienia teorii układów krzywych płaskich
Time and temporality across disciplines and methodologies
Hospitations- und Leitungspraktikum. Handbuch für DaF-Studierende
Moje rymowanki i wiersze - te dawne i te dzisiejsze
Od powieści dla dziewcząt do narracji dziewczyńskich
Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1983-1990.
Znaczenie pomocy i wsparcia społecznego organizacji pozarządowych dla społeczności lokalnej w Ugandzie. Studium etnopedagogiczne
75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021)
Szkice z socjologii zawodów kreatywnych. Praca - design - strategie komunikacyjne
Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. Wybrane zagadnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
The complexity of critical cultural awareness in L2 education. From theory to practice

30 zł" alt="\"Wszystko noir?\". O inspiracjach i wariantach - życie po życiu filmu noir" onclick="location.href = '/991/Wszystko-noir-O-inspiracjach-i-wariantach---zycie-po-zyciu--filmu-noir.html'" style="cursor:pointer;" />
Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych

Nowości

Wychowanie religijne. Rozwój - dojrzałość - świętość

Dariusz Adamczyk

Monografia wnosi istotny wkład w rozumienie, czym jest wychowanie religijne i jak ważną rolę pełni w życiu dziecka. Zagadnienie podejmowane jest z perspektywy interdyscyplinarnej. Dominuje perspektywa pedagogiczna, ale w znacznej części... więcej »

cena 25,00 zł

Wypalenie zawodowe pedagogów specjalnych

Monika Węglarz-Masłowska

Monografia stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska pedagogów dość często i szybko dotykanych wypaleniem zawodowym. Jej adresatem są pedagodzy specjalni i studenci pedagogiki specjalnej, ale nie tylko. Książka posiada istotne... więcej »

cena 30,00 zł

Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczości

Karol Juszka (red.)
Ryszard Kozioł (red.)

Przedsiębiorczość stanowi zagadnienie o charakterze interdyscyplinarnym, którego rolę zauważamy w wielu obszarach życia społeczno‑gospodarczego. Wieloaspektowość tej problematyki przesądza o bogactwie poglądów naukowych na temat... więcej »

cena 45,00 zł

Perspektywa fenomenologiczna w badaniu zagadnień matematycznych

Barbara Barańska (red.)

Książka stanowi zestawienie ośmiu artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom dydaktyki matematyki. Zawiera rozważania związane z różnymi aspektami pracy na lekcjach matematyki, jednak głównie są to zagadnienia związane z... więcej »

cena 35,00 zł

Działalność duszpasterska wśród ludności ewakuowanej z ZSRS (1942-1952)

Mariusz Solarz

Książka ukazuje dzieje polskich osiedli w Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii przez pryzmat działalności duszpasterskiej. Autor wzbogacił wiedzę dotyczącą okresu II wojny światowej, pierwszych lat po jej zakończeniu oraz dziejów... więcej »

cena 45,00 zł

Rozprawa o Metodzie

Polskojęzyczne wydanie w jednym tomie łączy „Rozprawę o Metodzie” oraz trzy eseje. Pozycja jest kamieniem milowym w rozwoju filozofii i nauki. Jej główne znaczenie polega na odejściu od spekulatywnej tradycji scholastycznej. Duży nacisk...

cena 50,00 zł

Unia Europejska i Chiny wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Trendy – wyzwania – perspektywy

Ewa Radomska

Współczesne międzynarodowe stosunki gospodarcze stają się coraz bardziej złożone i zmienne. Oddziałują na swych uczestników oraz na wszystkie sfery powiązań i współzależności gospodarczych, w tym zagraniczne inwestycje bezpośrednie....

cena 45,00 zł

Moja Lodoïska

Alain Van Crugten
Wojciech Prażuch

Zanurzona w autentycznych wydarzeniach Wielkiej Rewolucji Francuskiej powieść Alaina Van Crugtena niewątpliwie zaskoczy polskiego odbiorcę dużą liczbą paryskich „poloników”: odniesień do Mickiewicza, do Wielkiej Emigracji czy Hotelu... więcej »

cena 35,00 zł
opracowanie Prekursor