POLECAMY

Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków w Wielkiej Brytanii. Birmingham
Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini) w Polsce
Bezpieczeństwo w nowych czasach
Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability. Vol. 3
Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne
Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej
Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków w Wielkiej Brytanii. Coventry
Między rymem a Muzą
Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku. Studium historyczno-polityczno-gospodarcze
Prasa w warsztacie badawczym historyka
Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczypospolitej
Zamszowe buty. Kronika śmierci Luisa Gonzáleza
Logopedyczny wiersz pajdialny
iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Ewolucje, antynomie, konteksty
Ocena i wspomaganie zdolności intelektualnych uczniów szkoły specjalnej
W poszukiwaniu equilibrium. Równowaga strategiczna i polityka bezpieczeństwa USA w latach 1945–2015
Natura – Człowiek – Kultura

Nowości

Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini) w Polsce

Mieczysław Mazur

W publikacji przedstawiono 152 gatunki z podrodziny Entiminae. Podstawowymi źródłami danych były publikacja faunistów działających na terenie Polski od połowy XIX wieku do współczesności oraz zbiór autora założony w 1976 roku i... więcej »

cena 19,00 zł

Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków w Wielkiej Brytanii. Coventry

Hubert Chudzio
Anna Hejczyk
Adrian Szopa (oprac.)

Piąty tom zawiera 28 relacji świadków historii. Zdecydowana większość z nich (22 osoby), to Kresowiacy, którzy w latach 1940–1941 poddani zostali przez NKWD przymusowej deportacji w głąb ZSRS. Zamieszczone w niniejszej publikacji... więcej »

cena 39,00 zł

Natura – Człowiek – Kultura

Katarzyna Potyrała
Andrzej Kornaś
Małgorzata Kłyś (red.)

Książka porusza aktualne zagadnienia nauk przyrodniczych w obliczu nowych technologii i przemian kulturowych związanych z problemami świata i człowieka, zarówno lokalnymi, jak i globalnymi, biologii na poziomie mikro- i makrosystemów,... więcej »

cena 15,00 zł
opracowanie Prekursor