POLECAMY

Fantastycznie obecne. Anglojęzyczne bestsellerowe cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej
Obywatel w społeczeństwie sieci. Warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie
Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich
Edukacja uczniów romskich w województwie małopolskim
Kultura – sztuka – edukacja. Tom II
Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989
Wielki Głód w Irlandii 1845−1852 w świetle prasy angielskiej
Poziom życia Romów w województwie małopolskim
Rozumieć chaos. Rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej
Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana
Otiorhynchini (Coleoptera: Curculionidae) Polski. Zróżnicowanie i klasyfikacja zasięgów
Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe
Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice
Widziałam i pisałam. Pamiętnik niesłyszącej sybiraczki.
Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczypospolitej

Nowości

Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich

Halina Chodurska
Aurelia Kotkiewicz (red.)

Wieloautorska monografia dokumentuje barwny i różnorodny obraz współczesnej filologii – badań w zakresie literatury, języka, a po części także i glottodydaktyki. Autorzy opracowania obracają się w kręgu problematyki dziejów i... więcej »

cena 36,00 zł

Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989

Renata M. Zając

Pierwsze syntetyczne ujęcie funkcjonowania i roli czasopism popularnonaukowych w okresie PRL-u. Autorka skonstruowała własną definicję czasopism popularnonaukowych, ustaliła grupę polskich czasopism popularnonaukowych wydawanych w latach... więcej »

cena 26,00 zł

Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczypospolitej

Mariusz W. Majewski

Obszerna monografia na temat rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w okresie międzywojennym, uwzględniająca problemy organizacyjne, ekonomiczne, kadrowe i międzyinstytucjonalne tego przemysłu. Autor, na podstawie szeroko zakrojonej kwerendy, daje...

cena 46,00 zł
opracowanie Prekursor