POLECAMY

Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej
Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w wybranych obszarach edukacyjnych
Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka, t. 5
1866. Odbudowa samorządu krakowskiego – narodziny nowoczesnego Krakowa
Nowe obszary wolności i zniewolenia człowieka. Wybrane aspekty biologiczno-społeczno-edukacyjne
Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej
Miejsce wolontariackich grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie GOPR i WOPR
Troska o świat. Antropologia filozoficzna Hannah Arendt
Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ujęcie metodologiczne
Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice
Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 1. Dzieje i rozwój
Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 2. Związki nauki ze sztuką
Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki
Jerzy Giedroyc, Michał Sokolnicki. Korespondencja 1947–1960
Troski egzystencjalne w starości. Ujęcie geragogiczne
Metamorfozy parlamentu westminsterskiego od połowy XVIII do końca XIX wieku
Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach
Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich
Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947
Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze
Dom, codzienność i święto. Przestrzeń domowa – ludzie i rzeczy. Studia historyczno-antropologiczne
Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne
Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach
Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability. Vol. 4. Towards Questions and Answers about Human Well-being
Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro
Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 3. Technika na łamach

Nowości

Poza granica niepełnosprawności. Transgresja: uwarunkowania – mechanizmy – efekty w (re)konstrukcjach autobiograficznych osób „bez barier”

Tamara Cierpiałowska

Autorka opierając się na humanistyczno-emancypacyjnej wizji współczesnej pedagogiki specjalnej, przedstawia biografie ludzi, których życie, ale też osiągnięcia w spełnianiu siebie mogą być wzorem i inspiracją innych osób, tak... więcej »

cena 29,00 zł

Dziedzictwo klasztoru Augustianów-eremitów z Książa Wielkiego. Dokumenty z lat 1783–1900

Agnieszka Fluda-Krokos (wybór i oprac.)

Opracowane przez Autorkę dokumenty – liczne inwentarze, spisy sprzętów kościelnych, opisy, wykazy, protokoły – dotyczą stanu majątkowego i wyglądu zabudowań klasztoru Augustianów-eremitów w Książu Wielkim przed kasatą, a także... więcej »

cena 42,00 zł

W kręgu patronatu kobiecego w XVII–XVIII wieku

Bożena Popiołek
Urszula Kicińska
Anna Penkała-Jastrzębska
Agnieszka Słaby (red.)

Autorzy określili specyfikę i formy patronatu w dobie nowożytnej, a także scharakteryzowali złożone relacje nawiązywane i utrzymywane przez kobiety z rodzin szlacheckich. Książka jest ważnym głosem w dyskusji nad rolą i pozycją kobiet w...

cena 30,00 zł
opracowanie Prekursor