POLECAMY

Prasa w warsztacie badawczym historyka
W stronę lektury. Propozycje tekstów do opracowania lekcyjnego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów
Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach
Motywy autobiograficzne w twórczości Janoscha
Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce. Ujęcie typologiczno-przestrzenne
Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej
Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej
Politologii model krytyczny
Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych
Językowy obraz kobiety i mężczyzny w rosyjskiej prozie wiejskiej
Językowy obraz konfliktów w tekstach rosyjskojęzycznych (1997–2009)
Metamorfozy parlamentu westminsterskiego od połowy XVIII do końca XIX wieku
Psychoedukacja w procesie wspomagania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – konteksty indywidualne i środowiskowe, t. 4.2
Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej
Poetyka losu i historii
Natura – Człowiek – Kultura
Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków z Wielkiej Brytanii. Coventry
Inny w edukacji i kulturze regionu

Nowości

Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach

Jakub Kozaczewski

Książka składa się z ośmiu szkiców interpretacyjnych, z których sześć jest poświęconych współczesnej poezji polskiej, a dwa – naszej prozie. Łączy je namysł nad problematyką Boga i obecnością chrześcijaństwa w powojennej... więcej »

cena 21,00 zł

W stronę lektury. Propozycje tekstów do opracowania lekcyjnego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów

Paweł Sporek

Książka wyrasta z kilkunastoletnich doświadczeń szkolnych i naukowej obserwacji autora oraz w pewien sposób wpisuje się w dylematy nauczycielskie. Dzieli się na trzy części. Pierwsza obejmuje zbiór artykułów, które ukazują sposoby... więcej »

cena 19,00 zł

Inny w edukacji i kulturze regionu

Zofia Budrewicz
Maria Sienko (red.)

Ósmy tom z serii Region – Edukacja – Kultura jest poświęcony problematyce wychowania do akceptacji odmienności kulturowej. Autorzy postawili sobie za cel wymianę doświadczeń badawczych, związanych z uczeniem poszanowania różnic... więcej »

cena 26,00 zł
opracowanie Prekursor