POLECAMY

La crisis migratoria actual en los medios digitales (españoles y polacos). Algunos aspectos del lenguaje
Karl Jaspers. Filozofia wieczysta - filozofia czasu
Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę  we Włoszech epoki odrodzenia
Ojcowie pisarze i córki pisarki
Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku
Konkursy pamiętnikarskie w pedeutologii. Tradycje - tendencje - perspektywy badań
Rozpraszanie wsteczne Rutherforda w cienkich warstwach magnetytu
Wojna dronów. Militarne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych
Język polski – między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Kompetencje społeczne studentów ratownictwa medycznego - kształtowanie, ewaluacja i walidacja
Successi tragici et amorosi di Silvio et Ascanio Corona. Né cronaca, né novella: ipotesi per un genere moderno a fine Seicento
Place targowe i centra handlowe. Dwa oblicza współczesnego handlu w Polsce
La crisis migratoria actual en los medios digitales (españoles y polacos). Algunos aspectos del lenguaje
Indywidualne uwarunkowania planów życiowych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych
Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia
Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii w Obszarze Metropolitalnym Toronto (GTA). Determinanty, zróżnicowanie, przejawy
Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska
Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie na przykładzie równiny nadmorskiej Fuglebergsletta
Aksjologiczne orientacje wychowania
Rola specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Polsce
Portraits de femmes dans la prose narrative de Jules Barbey d’Aurevilly
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza
W kręgu poetyckiej grupy Tylicz. Tematy i konteksty
Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym
Refleksja w kształceniu językowym. Zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie
Teaching English to Children with Special Educational Needs
W tym osieroconym stanie. Pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku)
Postawy rodzicielskie predyktorem empatii, wdzięczności i samooceny młodzieży
Zdarzenia krytyczne jako czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych
Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
Urzędnicy miejscy Biecza do roku 1772
Minorities in the USA. Past and present
Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wokół badań nad genealogią
Wobec przemocy. Wychowanie – profilaktyka – wsparcie
Wzornik tłoków introligatorskich Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie
Bez sławy i chwały. Dyscyplina w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919-1921
Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia

Nowości

Indywidualne uwarunkowania planów życiowych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych

Katarzyna Pająk

Celem eksploracji badawczych było zdobycie wiedzy na temat planów życiowych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych typu resocjalizacyjno-rewalidacyjnego. Praca może stanowić cenne źródło informacji dla... więcej »

cena 27,00 zł

La crisis migratoria actual en los medios digitales (españoles y polacos). Algunos aspectos del lenguaje

Bartosz Dondelewski
Dorota Kotwica
Danuta Kucała
Joanna Szlachta
Weronika Urbanik-Pęk
Alicja Zapolnik-Plachetka

Praca podejmuje niezwykle ważką problematykę aktualnego kryzysu migracyjnego we współczesnej Europie z perspektywy językoznawczej. Autorzy ukazują różnorakie językowe mechanizmy, które służą do przedstawiania (a tym samym manipulacji...

cena 19,00 zł

Place targowe i centra handlowe. Dwa oblicza współczesnego handlu w Polsce

Anna Irena Szymańska
Monika Płaziak

Monografia dotyczy wybranych aspektów funkcjonowania sektora handlu detalicznego w Polsce. Analizie poddano dwie formy instytucjonalne handlu, a mianowicie centra handlowe i place targowe, podkreślając w tytule odmienność tych form oraz... więcej »

cena 19,00 zł

Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku

Monika Płaziak
Anna Irena Szymańska

Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania i rozwoju współczesnej Nowej Huty. Opracowanie ma charakter przede wszystkim empiryczny, jest efektem pogłębionych analiz przestrzennych, funkcjonalnych oraz społeczno-ekonomicznych,... więcej »

cena 19,00 zł

Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie na przykładzie równiny nadmorskiej Fuglebergsletta

Piotr Dolnicki

Zamysłem autora jest zapoznanie czytelnika z czynnikami, które wpływają na zmiany termiczne zachodzące w obrębie warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny. Terenem badawczym był obszar tundrowy wokół Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im.... więcej »

cena 19,00 zł

Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska

Angela Bajorek (red.)
Małgorzata Chrobak (red.)
Dorota Szczęśniak (red.)

Pierwsza polska monografia dotyczącą autora Niekończącej się historii. Dla wszystkich zainteresowanych literaturą dziecięcą to lektura obowiązkowa. Książka będzie też ważna dla badaczy przekładu literackiego, dla czytelników... więcej »

cena 29,00 zł
opracowanie Prekursor