POLECAMY

Poziom życia Romów w województwie małopolskim
Wierszobranie (druga połowa XIX wieku)
Chór amatorski jako forma edukacji kulturalnej dorosłych na przykładzie krakowskich zespołów chóralnych
Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe
Człowiek w kontekście całożyciowej edukacji. Teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia
Przestrzeń aksjologiczna w wybranych podręcznikach gimnazjalnych do kształcenia literacko-kulturowego (1999-2005)
Edukacja europejska: założenia, perspektywy, funkcje społeczne. Krytyczne spojrzenie
Otiorhynchini (Coleoptera: Curculionidae) Polski. Zróżnicowanie i klasyfikacja zasięgów
Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana
Rozumieć chaos. Rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej
Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku
Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych
Miasto w Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy modernizacyjne
Nauczyciel w dzieciństwie człowieka. Doświadczenie - kompetencja - refleksyjność
Militarne metody zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia
Fantastycznie obecne. Anglojęzyczne bestsellerowe cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej
Zrozumieć emocje. Perspektywy poznawcze i psychospołeczne
Bezołowiowe tytaniany ferroelektryczne
Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków w Wielkiej Brytanii. Leeds
Widziałam i pisałam. Pamiętnik niesłyszącej sybiraczki.
Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice
Umiejętności życiowe jako wyznacznik aktywizacji zawodowej dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Nowości

Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe

Krzysztof Polek
Łukasz Tomasz Sroka (red.)

Publikacja zawiera dziewiętnaście tekstów, których autorzy reprezentują różne ośrodki i dyscypliny naukowe. Przeanalizowano konsekwencje, jakie epidemie wywołały wśród ludzi i zwierząt, oraz zwrócono uwagę na aspekty metodologiczne...

cena 42,00 zł

Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana

Katarzyna Slany

Autorka bada teksty zaliczane do klasyki literatury dziecięcej, takie jak baśń klasyczna, utwory Andersena, powieści, które określa jako oniryczne i fantazmatyczne, wreszcie współczesne odmiany powieści grozy i fantasy. Monografia zawiera...

cena 32,00 zł

Rozumieć chaos. Rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej

Sławomir Olszewski
Katarzyna Parys

Monografia traktuje o terminach pojawiających się w pedagogice specjalnej. Poruszana problematyka została podzielona na cztery kręgi tematyczne. Pierwszy odnosi się do nazwy omawianej dyscypliny i jej działów, drugi dotyczy podmiotu... więcej »

cena 36,00 zł
opracowanie Prekursor